16 xullo 2019
« Voltar

Axudas e Subvencións

SUBVENCIÓNS Á CREACIÓN E MELLORA DE HOTEIS-BALNEARIOS E HOTEIS-TALASO

Orde da Consellería de Cultura e Turismo do 5 de maio, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de subvencións a entidades privadas para
incentivar o turismo mediante a creación e mellora de hoteis-balnearios e
hoteis-talaso.


Obxecto: as subvencións reguladas por esta bases teñen por obxecto a mellora da infraestructura turísitca mediante a incentivación a entidades privadas para, a creación ou mellora de hoteis-balnearios e a creación ou mellora de hoteis-talaso.

Beneficiarios: as empresas autónomas ou as contituídas baixo calquera tipo de sociedade mercantil, civil ou comunidade de bens, que reúnan os requisitos establecidos.

Será requisito imprescindible para a concesión destas axudas que a empresa solicitante teña inscrito, no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia, a actividade turística para a que se solicita a axuda.

Actuacións subvencionables: poderán ser obxecto de subvención os seguintes investimentos:

Liña A) de axudas destinadas a proxectos de creación de hoteis-balnearios e de hoteis-talaso.

Liña B) de axudas destinadas a proxectos de mellora, remodelación ou modernización das instalacións existentes nos establecementos hoteleiros hoteis-balnearios e de hoteis-talaso.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 21 de xullo de 2011.

Quero asociarme

Campañas e Promocións Redondela. Centro Comercial Aberto Mercados de Redondela Tarxeta Comercio Redondela

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE REDONDELA
R/ José Regojo, 2 - 1ºB  36800 Redondela, Pontevedra (España)  Telf: 986 404012   aer@empresasredondela.com

Nueva Web

Cofinanciado por: Deputación de PontevedraXunta de Galicia