24 maio 2019
« Voltar

Axudas

Subvencións a Pemes galegas par a adquisición ou renovación de equipamento industrial.

PRAZO: 14 DE MAIO DE 2008.
Os formularios de solicitude de axuda deberaos obter, cubri, aceptar e imprimir necesariamente a través da aplicación informática Internet expres ( procedemento IN530B) establecida na Oficina virtual da consellería (www.conselleríaiei.org) e polo tanto é importante ter presente que os formularios so estarán dispoñibles ata as 24 horas do día anterior á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES: dotación de equipamento industrial necesario para o desenvolvemento da súa actividade, que poderá ser, tanto para a adquisición de novo equipamento industrial coma para a revovación do existente, sempre e cando, o devandito equipamento sexa de primeiro uso.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Importe minimo: 12.000€ (2.000€ maquinas individuais, no suposte de acumulación de adquisición de equipamento industrial).
Os investimentos deberán manterse un mínimo de 5 anos.

PORCENTAXES SUBVENCIONABLES:
45% microempresas
40% pequenas empresas
35% medianas empresas

BENEFICIARIOS:
Pemes de caracter industrial cunha antigüidade de dous anos incluidas no anexo II desta orde.

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES
(ANEXO II e Corrección de erros).


Quero asociarme

Campañas e Promocións Redondela. Centro Comercial Aberto Mercados de Redondela Tarxeta Comercio Redondela

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE REDONDELA
R/ José Regojo, 2 - 1ºB  36800 Redondela, Pontevedra (España)  Telf: 986 404012   aer@empresasredondela.com

Nueva Web

Cofinanciado por: Deputación de PontevedraXunta de Galicia