24 maio 2019
« Voltar

Axudas e Subvencións

SUBVENCIÓNS A TALLERES DE REPACACIÓN DE VEHÍCULOS

 Material Relacionado 

Orde da Concesllería de Economía e Industria, do 17 de marzo de 2011
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réximen
de concorrencia non competitiva, de subvencións a talleres de
reparación de vehículos, Plan Renove para talleres de reparación de
vehículos, para a adquisición de equipamento e adecuación das súas
instalacións, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.


Obxecto: aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía e Industria para incentivar actuacións de investimento en equipamento e/ou instalación en establecementos dedicados á reparación de vehículos en Galicia (epígrafe do IAE 691.2) (código do procedemento IN530C), Plan Renove para talleres de reparación de vehículos.

Beneficiarios: poderán ser beneficiarios das subvencións, sempre que cumpran cos requisitos e microempresa: as persoas xurídicas validamente constituídas no momento da presentación de solicitudes, as persoas físicas e as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas sen personalidade, sempre que teñan o centro de traballo, ao que destinen os bens e/ou as instalacións obxecto de subvención, radicado na Comunidade Autónoma de Galicia, e que acrediten a inscrición da súa actividade, no epígrafe 691.2 Reparación de vehículos automóbiles, bicicletas e outros vehículos do IAE.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 07/10/2011

Quero asociarme

Campañas e Promocións Redondela. Centro Comercial Aberto Mercados de Redondela Tarxeta Comercio Redondela

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE REDONDELA
R/ José Regojo, 2 - 1ºB  36800 Redondela, Pontevedra (España)  Telf: 986 404012   aer@empresasredondela.com

Nueva Web

Cofinanciado por: Deputación de PontevedraXunta de Galicia